Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Ankieta dla sprzedawców alkoholu na terenie Gminy Bodzanów

Utworzono dnia 16.11.2020

Uwaga sprzedawcy alkoholu na terenie Gminy Bodzanów !

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy, realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców/sprzedawców alkoholu mających wydane pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

https://bodzanowsprzedawcy.webankieta.pl

Zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnianie ankiety do 10 listopada br.

Serdecznie dziękujemy.

Przykładowe pytania, które znajdują się ankiecie internetowej, można zobaczyć w poniższym dokumencie pdf w załączniku.

Zarządzenie Kierownika GOPS

Utworzono dnia 06.11.2020

                                                    Zarządzenie nr 8/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie

z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie zasad świadczenia pracy zdalnej przez pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie

 

czytaj dalej na temat: Zarządzenie Kierownika GOPS

Ankieta dla mieszkańców Gminy Bodzanów

Utworzono dnia 05.11.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku i przeznaczony jest dla dorosłych mieszkańców Gminy:

https://bodzanow-mieszkancy.webankieta.pl

Zwracamy sie z prośbą do Państwa o wypełnianie ankiety do 31.12.2020 r.

Zachęcamy do udziału w badaniu, badanie jest anonimowe.

Serdecznie dziękujemy.

czytaj dalej na temat: Ankieta dla mieszkańców Gminy Bodzanów

Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 03.11.2020

„Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19. Ze wsparcia w szczególnych przypadkach (wyjątkowo trudna sytuacja ,zdrowotna i rodzinna) mogą skorzystać osoby  poniżej 70-tego roku życia.

Z pomocy nie mogą skorzystać osoby objęte usługami opiekuńczymi.

Realizacja usługi wsparcia  polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Senior pokrywa koszty zakupów, usługa ich wykonania jest bezpłatna.

Procedura realizacji Programu na terenie gminy Bodzanów:

Realizatorem Programu na terenie Gminy Bodzanów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, tel.24 /  260 70  06 wew. 131 i  143 email.gops@bodzanow.pl

 Sposób realizacji wsparcia:

 1. Osoba w wieku 70+ (Senior) potrzebująca wsparcia zgłasza potrzebę zrobienia niezbędnych zakupów dzwoniąc na ogólnopolską linie pod nr. telefonu 22 505 11 11
 2. Zgłoszenie jest elektronicznie przekazane do GOPS.
 3. Pracownik GOPS kontaktuje się telefonicznie z Seniorem ( podając swoje imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu), weryfikuje zgłoszenie podając datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora oraz ustala usługę wsparcia.
 4. Pracownik GOPS podaje Seniorowi imię i nazwisko pracownika/ wolontariusza, który zgłosi się z pomocą do Seniora oraz numer zgłoszenia na infolinii, który jest kodem identyfikacji wolontariusza. Numer kod to nadany unikatowy numer do wyłącznej wiadomości Seniora. Numerem będzie posługiwał się wolontariusz, dzięki czemu Senior będzie wiedział, że to właściwa osoba.
 5. Senior dokonuje identyfikacji zgłaszającego się wolontariusza i przekazuje listę zakupów oraz fundusze na ich dokonanie.  W przypadku wątpliwości przy identyfikacji wolontariusza Senior dzwoni do pracownika GOPS.

W ramach programu Seniorowi dokonywane są zakupy niezbędnych podstawowych artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w sklepach położonych najbliżej okolicy zamieszkania Seniorów.

Zakupy dokonywane są od poniedziałku do piątku.

Prosty schemat postępowania dla seniora jak otrzymać wsparcie:

 1. Zadzwoń na infolinię 22  505 11 11. Podczas rozmowy zgłoś, że zostajesz  w domu, zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 2. Zadzwoni do Ciebie pracownik GOPS i zweryfikuje dane. Podaj datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Pracownik zweryfikuje i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda numer kodu identyfikacji, który jest Twoim numerem zgłoszenia na infolinii.

ZAPISZ NUMER KOD.

Pamiętaj! Zapisz numer telefonu do GOPS.

 1. Przychodzi do Ciebie osoba wyznaczona przez GOPS (wolontariusz), poda swój numer zgłoszenia, który jest kodem identyfikacji wolontariusza. Jeśli masz wątpliwość zadzwoń do GOPS.
 2. Przekaz wolontariuszowi listę zakupów i fundusze na ich zrealizowanie. Wolontariusz zrobi niezbędne zakupy, dostarczy je wraz z paragonem oraz pozostałą resztą z pobranej gotówki.
 3. Usługę kończy telefon pracownika GOPS, który kontaktując się z Seniorem upewni się, że wszystko zostało zrealizowane poprawnie.
 4. Podczas kontaktu noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

 

 

czytaj dalej na temat: Wspieraj Seniora

Powszechny Spis Rolny 2020

Utworzono dnia 17.08.2020

             Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania? Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i...

czytaj dalej na temat: Powszechny Spis Rolny 2020

Nabór do projektu !

Utworzono dnia 11.08.2020

Uwaga!

Rozpoczynamy nabór osób do projektu „Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem”.

Projekt przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu oraz stosujących przemoc w rodzinie oraz ich rodzin.

W ramach zaplanowanych działań, odbędą się:

 • warsztaty korekcyjno-edukacyjne  – uzyskanie przez sprawcę przemocy świadomości własnych zachowań wobec członków własnej rodziny,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa" zapobiegającemu użyciu siły i przemocy.
 • trening kontroli złości, którego celem będzie nauka umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia agresji i konstruktywnego wyrażania uczuć,
 • warsztat, na którym szerzona będzie promocja pozytywnych postaw (standardów i wartości), a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny,
 • Akademia Rodzica, której celem będzie uświadamianie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz nabycie umiejętności trzymania dyscypliny bez przemocy, jako alternatywy dla agresywnego karania,
 • trening umiejętności społecznych, którego celem będzie nauka umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych, 

W ramach zadania zorganizowane zostaną konsultacje oraz wsparcie dla beneficjentów przez takich specjalistów jak:

Psychiatra, Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psycholog, Trener Terapii Zatrzymania Agresji, Trener Terapii Umiejętności Społecznych.

kontakt:

24/260-79-08

24/260-70-06  wew. 131

gops@bodzanow.pl

pofilaktyka@bodzanow.pl

Stowarzyszenie Ostoja w Płocku 09-402 Płock, ul. 3 Maja 7
czytaj dalej na temat: Nabór do projektu !

"Chroń siebie i innych" - Pakiet ochronny - COVID-19

Utworzono dnia 10.08.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie jest partnerem  formalnym projektu "Chroń siebie i innych".

Zapraszamy  po odbiór pakietów ochronnych

zadzwoń  24/260-79-08 !

 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są osoby wykluczone społecznie oraz wolontariusze projektu.

Jest to łącznie 100 osób / kobiet, mężczyzn oraz dzieci/ zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego bezpośrednio lub pośrednio dotknięci epidemią koronawirusa.

Osoby, którym przysługuje  pakiet ochronny::

 • osoby niepełnosprawne 18+ samotnie zamieszkujące ze znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawność,
 • rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne z GOPS w Bodzanowie,
 • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowana opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • seniorzy 60+ samotnie zamieszkujące korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie,
czytaj dalej na temat: "Chroń siebie i innych" - Pakiet ochronny - COVID-19

Pobierz i wydrukuj wnioski !

Utworzono dnia 07.07.2020

Pobierz i wydrukuj wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia 300+ oraz wniosek na Fundusz Alimentacyjny !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie informuje, że od 1 lipca 2020 roku można elektronicznie składać wnioski na świadczenia Dobry Start 300+, Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny.

Od 1 sierpnia można składać wersję papierową, wnioski do pobrania ze strony  https://www.gov.pl

Wzory wniosków:

Wniosek dobry start (300+):

https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r

Wniosek o zasiłek rodzinny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

 

UWAGA !

Osoby, które aktualnie pobierają świadczenia wychowawcze 500+ na dzieci, nie składają ponownie wniosku z uwagi na to, że posiadają decyzję przyznającą świadczenie do maja 2021 roku.

czytaj dalej na temat: Pobierz i wydrukuj wnioski !

Informacja !

Utworzono dnia 05.06.2020

 

UWAGA !

COVID-19 - zagrożenie epidemiologiczne wciąż trwa !

Chroń siebie i bliskich - ZOSTAŃ W DOMU i złóż wniosek przez interent !

Jeśli potrzebujesz wsparcia i porady lub chcesz osobiście złożyć wniosek w Dziale Świadczeń Rodzinnych, zadzwoń tel. 24/ 260-79-08 lub 24/ 260-70-06 wew. 144 i umów się na wizytę z pracownikiem.

PAMIĘTAJ ! W czasie spotkania z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie obowiązuje maseczka zakrywająca usta i nos.

e-mail:

swiadczeniarodzinne@bodzanow.pl

funduszalimentacyjny@bodzanow.pl

swiadczeniawychowawcze500plus@bodzanow.pl

ZAŁĄCZNIKI:

								

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

Utworzono dnia 08.11.2018, 14:03

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 42

W poprzednim tygodniu: 68

W tym miesiącu: 459

W poprzednim miesiącu: 287

Wszystkich: 9392NARODOWY PROGRAM TRZEŹWOŚCI


Prowadzimy Dzienny Dom SENIOR+
Partnerzy